Bulgarian (Български) English (United Kingdom) Română (România) Russian (CIS) Serbian 简体中文(中国)  Deutsch (Germany)  Français (France)  Español (Spain)  Português (Portugal)  Македонски (Македонија)
Cibola

Актуални оферти

 

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ИНДУСТРИЯ

 

 

Предложение 1. Продажба на фуражен завод, Ottevanger, Холандия.

 

Техниката е произведена от фирма Ottevanger, Холандия, и е инсталирана през 2003. Техническият капацитет е 7.5 - 8.5 т/час насипно или 3-4т/час пелети, както и комбинация от двете. Техниката е работила с капацитет от 5-6т/час. С цел оптимално функциониране на съоръжението е възможно да се ползват 2 силуза за по 500т.

 

Предложение 2. Млекопреработвателно предприятие, северна България

 

Голямо млекопреработвателно предприятие в северна България. Предприятието разполага с много утвърдени брандове в различни категории млечни продукти.