Bulgarian (Български) English (United Kingdom) Română (România) Russian (CIS) Serbian 简体中文(中国)  Deutsch (Germany)  Français (France)  Español (Spain)  Português (Portugal)  Македонски (Македонија)
Cibola

Cibola е създадена през 2000 г. като агенция за управленски и финансови консултации, която изготвя инвестиционни проекти, бизнес планове, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания, подготовка на сливания и придобивaния. Сибола се превърна в основен партньор предоставящ консултации на водещите фирми в секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост, лека и тежка индустрия, туризъм и регионално развитие.

Евро фондове

еврофондове, европейски проекти, европейско финансиране, европейски фондове, земеделие, преработка, индустрия

НОВО: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Оперативни програми:

Земеделие и ХВП - мярка 121, мярка 123
•ОП Конкурентноспособност
•ОП Развитие на човешките ресурси
•ОП Рибарство и аквакултури

Инвестиционно финансиране

инвестиционно финансиране, кредитни линии, бизнес план, стратегии бизнес развитие, сливания и придобивания, пазарни проучвания

 

 

 

 

 

 

 

НОВО:Придобиване на проект с одобрена субсидия

Придобиване на функциониращи предприятия

Съдействие за финансиране на одобрени проекти

•Стратегии за бизнес развитие, Пазарни проучвания, Сливания и Придобивания

•Национални програми и специализирани кредитни линии за финансиране

Енергийна ефективност и ВЕИ

енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, фотоволтаици, ВЕЦ, ТЕЦ, вятърна енергия, геотермална енергия

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници– нови хоризонти

Недвижими имоти

Недвижима собственост, имоти, проектиране, строителен контрол, планиране, управление на имота, пазарни проучвания, продажба

НОВО: Земеделска земя за продажба

Повече доходност за Вашите инвестиции в недвижими имоти

Оферти

 

За последните десет години Сибола се налага като лидер в сферата на европейските фондове, защитавайки за своите клиенти над 300 инвестиционни проекта. С подкрепата на партньорски организации, Сибола участва активно в разработването на обществени стратегии в сферите: европейско финансиране, евро фондове и изграждане на публично-частни партньорства. Сибола се утвърди като надежден партньор за ефективно и цялостно инвестиционно консултиране.